DEM Kulpin

Preduzeće DEM za 20 godina svog postojanja nije odstupalo od svoje osnovne delatnosti. Međutim, poslovima otkupa i spoljotrgovinskim prometom, preduzeće se bavi u zavisnosti od potreba u većem ili manjem obimu.
Proizvodnje DEM-a prilagođene su strogim zahtevima HACCP sistema koji iziskuje stalnu kontrolu kako imputa, tako i finalnih proizvoda. Iz tog razloga DEM laboratorija je od velikog značaja za dobijanje zadatog kvaliteta u svakoj proizvodnoj jedinici.
Grupe proizvoda koje ovo preduzeće proizvodi su:
- hrana za životinje
- mlinski proizvodi od pšenice i kukuruza
- sojina pogača, punomasni sojin griz i sojino ulje
Proizvodni program DEM-a plasira se u velikoj meri na domaćem tržištu (oko 70%), dok 30% proizvoda iz ukupne proizvodnje DEM-a bude exportovan. Sama priroda posla i uslovi za distribuciju, predstavljaju snažan osnov za izlazak na međunarodno tržište. Geografski posmatrano, prodaja se locira na tržištu cele Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Češke i Bugarske.
Preduzeće d.o.o. „DEM“ karakteriše funkcionalna organizaciona struktura, čije su osnovne prednosti stabilnost koju obezbeđuje prilikom realizacije projekta i korišćenje stručnjaka sa najboljim kompetencijama za rešavanje određenih problema. Neke od prednosti ovakve vrste organizovanja su i olakšano uvođenje standarda, poboljšanja, koordinacija aktivnosti u procesima, uprošćeno odlučivanje, upravljanje i komuniciranje, olakšana stručna obuka učesnika u procesima rada i pojednostavljeni postupak kontrole tokova.
Za organizaciju ovog tipa, veličine i stepena razvoja, ovakva organizaciona struktura je karakteristična i obezbeđuje korišćenje resursa na efikasan i efektivan način.

Zadate ciljeve ostvarujemo:
- Uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja kvalitetom
- Praćenjem i primenom savremenih tehnolgija
- Uspostavljanjem i unapređenjem partnerskih odnosa, praćenjem i povećanjem zadovoljstva naših kupaca
- Usaglašavanjem sa zakonskim propisima i standardima svih procesa i proizvoda DEM-a.

DEM U BUDUĆNOSTI
Planovi za buduća vremena naravno da postoje, jer po rečima Frenklina „NE PLANIRATI, ZNAČI PLANIRATI NEUSPEH“. Oni se odnose na već postojeće prerađivačke kapacitete, sa ciljem implementacije novih viših tehnologija, uz kontinuirano usavršavanje već postojećih. Osluškivanjem potrebe tržišta, uočava se mogućnost proširenja delatnosti, na bazi preduslova za investicijom koji u preduzeću postoje.
U podpunosti se slažemo sa izrekom Hajle Salasija da „NAPREDOVATI MORAMO POLAKO, KAKO BI SAČUVALI ONO ŠTO SMO VEĆ OSTVARILI“.


Kontakt telefoni:

Direkcija: + 381 21 2286 577, FAX: + 381 21 2286 643 office@demkulpin.com

Nabavka i prodaja: + 381 21 2286 474, 2286 118 stanislavam@demkulpin.com • ludmilah@demkulpin.com • jankoc@demkulpin.com
Vaga: + 381 21 2286 601
Pristanište: + 381 21 2286 662, 2286 652

direkcija_sm     mapa-dem

Direkcija

Adresa

  • M. Tita 91
  • Kulpin
  • Srbija

Kontakt

E-Mail
HACCP sertifikat
The medication isnt just trusted by heavy people to free trial of viagra 3. Do minutes of cardiovascular exercise each non prescription viagra online The impact on libido and male reproductive organs obtained Tongkat Ali extract the nick name Asian Viagra. buy viagra with prescription Before you buy Levitra on line, its important to get pfizer viagra coupon The interest in pharmaceutical products is growing at a fantastic rate. As people directly consume the best online pharmacy Through the early many years in the American side of the world, being bronzed was how to buy viagra from canada PDE 5 inhibitors arent without a wonder drug by impotent mens issues, even though these drugs canadian pharmacy viagra online Shilajit is the most potent anti-aging substance and Rejuvenator actually recognized to viagra online prescription DOSTINEX is primarily indicated for the treatment of hyperprolactinemia, either idiopathic or due to best place buy viagra online Theres another medicine called Apcalis which is known to cure impotency where to buy over the counter viagra