Na osnovu komentara naših kupaca , velike pohvale za postignut odličan kvalitet BUREK brašna